Logo Safety.jpg
LogoIria.jpg
מי אנחנו
אוגדן הבטיחות
תוכן העניינים
מבוא לאוגדן
הוראות בטיחות
הנחיות מנכ"ל לבטיחות
תיאורי תפקיד
נהלים
גיליונות סיכון
קבצים שימושיים
פרסומים
תמונות
מצגות
סרטונים
אתרי בטיחות
נהלים

פרק 10 - נהלי עירייה כללי:
 • 30-10-001: נוהל הנהלים
 • 30-10-002: נוהל משלוח דברי דואר
 • 30-10-003: נוהל הקצאת רכבי ליסינג
 • 30-10-004: נוהל אכלוס/מעבר יחידות עירוניות
 • 30-10-005: נוהל מעבר משגרה לחירום
 • 30-10-006: נוהל הטיפול בתלונות הציבור
 • 30-10-007: נוהל הצעות ייעול
 • 30-10-008: נוהל נסיעות לחו"ל
 • 30-10-010: נוהל דוברות, העברת מידע ופרסום
 • 30-10-011: נוהל מוקד עירוני
 •   פרק 11 - נהלי בטיחות וגיהות:

 • פרק 12 - נהלי כספים:
 • 30-12-001: נוהל גביית כספים
 • 30-12-002: נוהל הצטרפות למכרזי משכ"ל
 • 30-12-003: נוהל טיפול בהמחאות
 • 30-12-004: נוהל קבלת תרומות
 • 30-12-005: נוהל קופה קטנה
 • 30-12-006: נוהל מתנות

  פרק 14 - נהלי תפעול:
 • 30-14-001: נוהל רכש והתקשרויות
 • 30-14-002: נוהל הצעות מחיר לרכש והזמנות עבודה
 • 30-14-003: נוהל ועדת התקשרויות בפטור ממכרז
 • 30-14-004: נוהל מכרזים
 • 30-14-005: נוהל ניהול מחסנים
 • 30-14-006: נוהל רישום וביקורת אינוונטר
 • 30-14-007: נוהל אבטחת מידע
 • 30-14-008: נוהל תיאום תשתיות
 • 30-14-009: נוהל ביטוחים
 • 30-14-010: נוהל העברת מידע בין גופים ציבוריים
 • 30-14-011: נוהל מצלמות

 • פרק 16 - נהלי משאבי אנוש: 
 •  30-16-001: נוהל נוכחות עובדים
 •  30-16-002: נוהל קליטת עובדים
 •  30-16-003: נוהל סיוע העירייה בלימודים 
 •  30-16-004: נוהל מניעת הטרדה מינית
 •  30-16-005: נוהל בחירת עובדים מצטיינים
 •  30-16-006: נוהל הדרכת עובדים
 •  30-16-007: טיפול בתלונות עובדי קבלן
 •  30-16-008: נוהל סיום העסקת עובד
 •  30-16-009:  נוהל כוננות עובדים
 •  30-16-010: נוהל העסקת עובדים עם מוגבלות
   
  פרק 20 - נהלי שפ"ע:
 • 30-20-001: נוהל צו סגירה לעסקים בסיכון
 • 30-20-002: נוהל אישור והצבת דוכני הסברה 
 • 30-20-003: נוהל בקרה עירונית בתחנת המעבר
 • 30-20-004: נוהל הצבת שילוט
   
  פרק 30 - נהלי הנדסה:
 • 30-30-001: נוהל הקמת ואכלוס מבני ציבור
 •  
  פרק 40 - נהלי קהילה ותרבות:
 • 30-40-001: נוהל הצבת יצירות אמנות
 • 30-40-002: נוהל הזמנות לאירועי היכל התרבות

   

 • הוסף למועדפים
  צור קשר
  לאתר העירייה
    אתר זה זכה בפרס הבטיחות למצויינות בשנת 2012  
  © כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות וגיהות – עיריית פתח-תקוה. הצפייה והשימוש בתכני האתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר.

  דף הבית | צור קשר | כתבות ומאמרים | תנאי השימוש באתר | לאתר עיריית פתח-תקוה | 099web