Logo Safety.jpg
LogoIria.jpg
מי אנחנו
אוגדן הבטיחות
תוכן העניינים
מבוא לאוגדן
הוראות בטיחות
הנחיות מנכ"ל לבטיחות
תיאורי תפקיד
נהלים
גיליונות סיכון
קבצים שימושיים
פרסומים
תמונות
מצגות
סרטונים
אתרי בטיחות
מי אנחנו

כללי
הממונה על הבטיחות הינו פונקצית מטה סטטוטורית המייעצת למעביד, למנהלי המינהלים, האגפים, היחידות והעובדים בעירייה, בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים שעניינם בטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית.
הממונה על הבטיחות עובד בכפיפות ארגונית לראש העיר/מנכ"ל העירייה ובכפיפות מקצועית לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד העבודה והרווחה.

מערך הבטיחות

תחילתו של מערך הבטיחות בעיריית פתח-תקוה החל מה- 1.12.1997 עם מינויו של ממונה על הבטיחות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
עיקר הפעילות המקצועית בנושא הבטיחות מתבצעת ע"י הממונה על הבטיחות, אשר מסתייע בכ- 60 נאמני בטיחות מקרב האגפים השונים בעירייה.
כמו כן, בעירייה פועלת ועדת בטיחות פריטטית, ובה נציגי הנהלה ועובדים, בהתאם לדרישות החוק.
בעלי התפקידים נוספים במערך הבטיחות העירוני: אחראי רעלים, מגישי עזרה ראשונה, נאמני אש וצוות חירום.

תחומי פעילות:

ü   הדרכות עובדים - הדרכת עובדים חדשים עם קליטתם לעבודה, הדרכות פרונטאליות יחידתיות, הדרכות לפי עיסוקים (חשמלאים, מחסנאים, עובדים בגובה, רתכים, מפקחים על קבלנים), הכשרת נאמני בטיחות ועוד.  

ü   ציוד מגן אישי - בקרה על רכישת ציוד מגן אישי תקני ומתקדם ורכישת ציוד מגן אישי מרוכז: נעלי בטיחות, אפודים זוהרים, חליפות גשם, משחות מגן, כובעי מצחייה וחלוקי בד.  

ü   פרסום ועדכון הוראות בטיחות - הכנה ועדכון אוגדן הוראות בטיחות הכולל: הוראות בטיחות, נהלי בטיחות, הנחיות בטיחות, תיאורי תפקיד במערך הבטיחות העירוני וטפסים.  

ü   ניטור סביבתי - ניטור סביבתי לאיתור גורמים מזיקים בסביבת העבודה לרעש מזיק, אסבסט, קרינה אלקטרו-מגנטית, גז ראדון, ותנאי אקלים. 

ü   תאונות עבודה ומחלות מקצוע - ריכוז ותיעוד תאונות עבודה ומחלות מקצוע של עובדי העירייה, הכנת דוחות סטטיסטיים של תאונות עבודה, ובירור וחקירת תאונות עבודה בליווי מסקנות למניעת הישנותן. 

ü   קשרי גומלין עם גורמים חיצוניים - קיום ופיתוח קשרי חוץ שוטפים עם גופים חיצוניים העוסקים בבטיחות: משרד התמ"ת/אגף הפיקוח על העבודה, המוסד לבטיחות ולגיהות, מרפאה תעסוקתית ושירותי הכבאות.

ü   כיבוי אש - מיפוי צרכי כיבוי אש עפ"י דרישות שירותי הכבאות, בקרת סקר מצאי ציוד כיבוי אש קיים, בקרה על השלמת ותחזוקת ציוד גילוי וכיבוי אש.

ü   קבלני חוץ – קביעת הסדרי בטיחות להעסקת קבלני חוץ.

ü   תכנית בטיחות – הכנת תכנית לניהול בטיחות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.

ü   סקרי סיכונים ומפגעים - סקרי סיכונים תקופתיים במשרדי הרשות ובמקומות בהן מתבצעת עבודת כפיים.

ü   בדיקות רפואיות תקופתיות – מעקב אחר בדיקות רפואיות תקופתיות (שנתיות) לעובדים החשופים בעבודתם לגורמים מזיקים.

ü   בדיקות ציוד תקופתיות - בדיקה תקופתית מרוכזת בעיתוי קבוע לכ- 100 סוגי ציוד החייבים בבדיקה תקופתית עפ"י חוק.

ü  מסירת מידע – הפצת חוזר למנהלים, מסירת מידע לעובדים, הפצת עלוני בטיחות ליחידות העירייה, שילוט הכוונה, כרזות להגברת התודעה, סימון חומרים מסוכנים, שילוט לציוד מגן אישי והפצת מידע ברשת האינטרנט.

הוסף למועדפים
צור קשר
לאתר העירייה
  אתר זה זכה בפרס הבטיחות למצויינות בשנת 2012  
© כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות וגיהות – עיריית פתח-תקוה. הצפייה והשימוש בתכני האתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר.

דף הבית | צור קשר | כתבות ומאמרים | תנאי השימוש באתר | לאתר עיריית פתח-תקוה | 099web