Logo Safety.jpg
LogoIria.jpg
מי אנחנו
אוגדן הבטיחות
תוכן העניינים
מבוא לאוגדן
הוראות בטיחות
הנחיות מנכ"ל לבטיחות
תיאורי תפקיד
נהלים
גיליונות סיכון
קבצים שימושיים
פרסומים
תמונות
מצגות
סרטונים
אתרי בטיחות
ניהול סיכונים איכות ובטיחות-עולם אחד/ צבי בנימיני
 

"ניהול סיכונים - ניהול איכות - ניהול בטיחות: עולם אחד"

צבי בנימיני 

מנהל חטיבת ניהול סיכונים וניהול בטיחות, אשד משאבי ניהול והנדסה בע"מ. 

הקדמה

בעולם תחרותי, דינמי ומתפתח, נושאי ניהול הסיכונים והאיכות מהווים "ערך מוסף" אשר יכול לעתים להבדיל בין גופים וחברות מצליחות ובין ארגונים אחרים, בתחומי צמצום עלויות, מניעת כשלים ותאונות, העלאת כושר התחרות והאטרקטיביות ומצויינות ניהולית תוך שמירה על המשאב האנושי.
שילוב תחומים זה, הולך ותופס מקום חשוב ובלתי נפרד בתהליכים ניהוליים ואיכותיים במפעלים וארגונים רבים. גם בחינת מגמות בשוק הבינ"ל, מצביעה על תופעה דומה של שילוב גורמים אלה לכלל שלמות תפעולית וניהולית אחת, "החוצה את הארגון".

 שילוב ניהול הסיכונים, האיכות והבטיחות

לצורך בחינת השילוב בין ניהול הסיכונים, האיכות והבטיחות מומלץ להתבונן באמצעות משקפת דמיונית המכילה מספר עקרונות יסוד בעולם הניהול המודרני, כגון - התמקדות בלקוח וצרכיו; מיסוד גישה תהליכית ולא נקודתית; פעילות המבוססת על ניתוח מידע; הצמדות לעקרון השיפור המתמיד.

כך, באמצעות עקרונות אלה, ניתן להבחין בזיקה הדדית קרובה מאוד בין התחומים! זאת, בתנאי שנעשות ההתאמות הנחוצות כך שלכל צד "במשוואה" זו נשמרת הזהות המקצועית הבסיסית במסגרתה הוא פועל.

לדוגמה – בשנים האחרונות גובר השימוש בתקן ניהול הבטיחות 18001. תקן (וולונטארי) בינ"ל זה, אשר אומץ בישראל, יוצר מסגרת שניתן לאפיינה כ"מסגרת איכות" לפעילויות ניהול הסיכונים והבטיחות. החל משלב תכנון הפעילות, המשך בתהליכי מימוש ותפעול וכלה בהתיחסות לאירועים חריגים, תאונות ומצבי חירום פוטנציאליים. כל זאת, תוך פיתוח והנחלת מדיניות איכות ובטיחות ברורה ועריכת סקרי הנהלה, מבדקים פנימיים ושאר "כלי איכות" וניהול סיכונים מקובלים.

למעשה מדובר ביצירת תהליך המביא לאיגום והאחדה של כלל התהליכים "חוצי הארגון". המבחן האמיתי בראיה ניהולית נעוצה ביכולת לקרב בין "שפות הדיבור" - של עולמות ניהול הסיכונים, הבטיחות וניהול האיכות. יכולת זו מושגת באמצעות קביעת מדיניות נכונה, הגברת אחריות מנהלים לנושא, הכנת נהלים תומכים ובעיקר- הדרכה והטמעת שפת הדיבור הזו ושפת התוצרים והשרות הזו בכל רמות הארגון. 

השילוב בין ניהול סיכונים, ניהול האיכות וניהול הבטיחות בארגון, מהווה מסגרת סינרגטית חדשה שערכה רב ממרכיביה. יתרה מכך - בראייה נכונה, שילוב זה הינו מוצר או שרות חדש בפני עצמו וכך יש לראותו. כמו כל מוצר, יש ליצרו  עפ"י מפרט, בהתאם לתכנון ותחת בקרת טיב נאותה.

 לסיכום

מנסיוני, הן בהדרכה והן בפעילות שטח, הסתבר כי רב המשותף על השונה ובמקרים רבים קיימת יכולת של ממש ליצירת מהות מעשית משותפת, שערכה רב ממרכיביה, המכוונת לשמירה על המשאב האנושי ועל משאבי הארגון האחרים, באמצעות מזעור כשלים, תאונות, נפגעים, נזקים ותקלות, הנתמכים במנגנוני הדרכה, היוועצות ותקשורת הולמים.
הוסף למועדפים
צור קשר
לאתר העירייה
  אתר זה זכה בפרס הבטיחות למצויינות בשנת 2012  
© כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות וגיהות – עיריית פתח-תקוה. הצפייה והשימוש בתכני האתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר.

דף הבית | צור קשר | כתבות ומאמרים | תנאי השימוש באתר | לאתר עיריית פתח-תקוה | 099web